INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


baza danych

(database)rodzaj komputerowego zbioru kartotek, magazyn danych o okreslonej budowie. B.d. jest modelowym ujeciem fragmentu rzeczywistosci bedacego przedmiotem zainteresowania (universe of discours) osób, instytucji, organizacji, firm, zakladów itp., reprezentujacym fakty dotyczace tej rzeczywistosci w formie umozliwiajace ich przetwarzanie w komputerze. Istotne obiekty danego przedmiotu zainteresowania okresla sie jak e n c j e lub k l a s y; klasa lub encja w rejestrze samochodów sa poszczególne samochody, a takze ich wlasciciele lub uzytkownicy. Projekt b.d. okresla jej strukture (czesc intensjonalna) i zawartosc (czesc ekstensjonalna). Dane przechowywane w bazie sa trwale, co nie oznacza, ze nie ulegaja zmianom. W kazdej chwili b.d. znajduje sie w okreslonym stanie. Operacje powodujace zmiane stanu b.d. nosza nazwe transakcji. Przez i n t e g r a l n o s c b.d. rozumie sie wierne odzwierciedlanie przez nia przedmiotu zainteresowania jej uzytkowników. Prostymi przykladami baz danych sa spisy towarów, rozklady jazdy, ewidencje pracowników, wykazy platnicze, wszelkiego rodzaju rejestry bankowe, kartoteki urzedowe, biblioteki, katalogi, ksiazki telefoniczne, szpitalne historie chorób, dzienniki lekcyjne, wykazy osób podejrzanych, ksiegi parafialne itd. Wszystkie one musza spelniac jeden warunek: ich tworzenie, przechowywanie, uaktualnianie i przeszukiwanie powinno sie odbywac w komputerze. Najprostsze b.d. sa jednopoziomowe (plaskie) i sa tworzone przez plik jednostek o jednolitej strukturze, zwanych r e k o r d a m i. Rekordy, czyli elementy skladowe pliku b.d., zawieraja pola róznorodnych typów: numeryczne, znakowe, tekstowe, pola walut, a w przypadku b a z m u l t i m e d i a l n y c h takze pola wskaznikowe odnoszace sie do zapamietanych w komputerze cyfrowych obrazów, animacji i dzwieków. W zaleznosci od charakteru przedmiotu zainteresowania b.d. tworza wielokolumnowe tabele spelniajace scisle wymogi. Tabele takie okresla sie mianem relacji, a tworzone przez nie bazy nazywa sie relacyjnymi b.d. W zarzadzaniu informacja b.d. sa przydatne klucze, za pomoca których okresla sie zapytanie kierowane do b.d. lub reguly porzadkowania b.d. (sporzadzanie indeksów b.d.). Istnieja standardowe jezyki obslugi b.d., np. SQL. Praktycznie nie ma juz dziedziny zainteresowan, która nie podlegalaby odwzorowaniu w komputerowa b.d. Dysponowanie wlasciwa informacja o okreslonym obiekcie w okreslonym czasie i miejscu jest zawsze cenna wartoscia, pomocna w podejmowaniu udanych decyzji. Zob. tez plik, rekord, pole, encja, relacja, klucz, mechanizm b.d., rozproszona baza danych, Interpol.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny INFORMATYKA Wydawnictwo Europa