INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


O nietrwałej miłości rzeczy świata tego

(Sonet V)utwór ® M. Sępa Szarzyńskiego zamieszczony w Rytmach abo wierszach polskich, podejmujący myśl o przemijaniu. Autor w incipicie przywołuje motyw z Anakreonta przetworzony przez ® J. Kochanowskiego we fraszkach ("I nie miłować ciężko, i miłować…"), odnosząc go do umiłowania doczesnych dóbr. Oksymoron "nędzna pociecha" zaczyna polemikę z renes. koncepcją życia ("rzeczy świata tego" nie zaspokajają serca i nie chronią przed strachem). Poczucie nieuniknionego konfliktu materialnego ciała, pożądającego tego, co materialne, i nieśmiertelnej duszy dążącej ku Bogu prowadzi do nakazu bycia w stanie ciągłego napięcia, duchowej gotowości. Bóg jest nazwany w wierszu "prawą [prawdziwą] pięknością" - stanowi opozycję wobec pozornego piękna, o którym mowa w II strofie. Podkreśleniu, iż istotą ludzkiego życia jest zmiana, ruch, służy instrumentacja głoskowa ("bieg bycia"), brak zgody między zdaniem a wersem (kończenie zdań w środku wersów, przerzutnie). Spokój człowiek może odnaleźć tylko w Bogu - ostatecznym celu miłości.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POLSKA Wydawnictwo Europa