INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej

(1818)programowa rozprawa ® K. Brodzińskiego, w której scharakteryzował ® klasycyzm i ® romantyzm w kontekście stworzonego przez siebie modelu lit. narod. Uważał, że powinna ona opisywać i propagować istotne cechy narodu - w wypadku Polaków, których (podobnie jak pozostałych Słowian) uznał za lud rolniczy - łagodność, prostotę, czystość obyczajów, miłość ojczyzny. W klasycyzmie - nazwanym "bezpiecznym gościńcem" - cenił kontynuowanie wzorów przodków i wytworność gustu. Uważał jednak, że "przepisy sztuki" nie powinny "ścieśniać dążeń geniuszu", a naśladowanie obcych wzorów oddala lit. od najważniejszego celu: odbijania języka, sposobu czucia i obyczajów narodu. Te poglądy zbliżały go do romantyzmu, który akceptował o tyle, o ile był kontynuacją ® sentymentalizmu. Brodzińskiemu obce były mistyka, fantastyka czy ® historyzm romant. Zaproponował model lit. narod., w której współistniałyby oba style. Rozprawa wywołała ostrą reakcję zarówno klasyków (® Jan Śniadecki), jak i romantyków (m.in. ® A. Mickiewicz, ® M. Mochnacki) i rozpoczęła pierwszą w lit. pol. polemikę pokoleniową, zwaną walką romantyków z klasykami.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POLSKA Wydawnictwo Europa