INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Język polski

Język polski
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Akademia Zamojska

(1594-1784)



szkoła wyższa w Zamościu zał. przez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się ® Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a wykładano w niej prawo, fizykę, medycynę, matematykę, metafizykę, filozofię, logikę i retorykę. W poł. XVII w. dominowały wykłady z teologii, a uczelnia coraz wyraźniej upadała. Próby podniesienia rangi A.Z. zostały przerwane w czasie pierwszego rozbioru Polski, a pozbawiona środków utrzymania wkrótce przestała funkcjonować.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POLSKA Wydawnictwo Europa