INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Akademia Rakowska

(1602-38)średnia szkoła braci polskich (® arianie) działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obej­mował podstawy nauk przyr., matematykę, geografię, historię, teologię, etykę, logikę i retorykę. Wysoki poziom A.R. sprawił, że jej słuchaczami byli nie tylko Polacy. W okresie rozkwitu do najlepszych wykładowców należeli m.in. rektorzy i autorzy znaczących podręczników: matematyki J. Stegmann i etyki J. Crell. Na mocy wyroku sejmowego (1638) mimo wielu głosów sprzeciwu została zamknięta.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POLSKA Wydawnictwo Europa