INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


rabacja galicyjskawystąpienia anty­szlacheckie i antypowstańcze chłopów w II i III 1846 w okolicach Tarnowa, Nowego Sącza, Jasła i Sanoka; rozpoczęły się w okresie ciężkiej sytuacji ekon. i wzrostu fali rewol. w Galicji w związku z przygotowywanym przez demokratów ogólnonar. powstaniem; władze austr. wykorzystały wrogość chłopów do szlachty, by sparaliżować przygotowania do powstania; gł. inspiratorem wystąpień chłopskich ze strony władz austr. był starosta tarnowski J. Breinl; 19 II chłopi uderzyli na dwory, zabijali dziedziców i dzierżawców, rozbijali też oddziały powstańcze, wydając powstańców władzom austr.; przejmowali dworskie lasy i grunty, odmawiali wykonywania pańszczyzny; jednym z przywódców chłopskich był J. Szela; dopiero w IV 1846 wojska austr. stłumiły wystąpienia chłopów galic.; ogółem w wyniku r.g. zginęło ok. 1100 osób.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny HISTORIA Wydawnictwo Europa