INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura polska

Literatura polska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


łacina



pierwotnie język Latynów, później oficjalny język w imperium rzym., powszechnie używany w średniow. Europie Zach., dała początek językom romańskim, wpłynęła na rozwój wszystkich języków eur.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny HISTORIA Wydawnictwo Europa