INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


aborcjawydalenie płodu z macicy przed osiągnięciem przez niego zdolności do samodzielnego życia. Wydalenie płodu może być samoistne (poronienie samoistne) lub celowe (a.). Są cztery główne przyczyny a.: ratowanie zdrowia lub życia matki, zapobiegnięcie urodzeniu dziecka z wadami genetycznymi i rozwojowymi, usunięcie ciąży będącej następstwem przemocy seksualnej (kazirodztwa i zgwałcenia), sytuacja ekonomiczna i społeczna (np. ciąża nieletniej). Zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce prawem, czwarta z wymienionych wyżej przyczyn nie uprawnia do a. Zabieg a. wykonuje się w formie odsysania, wyciągania próżniowego lub wyłyżeczkowania jamy macicy. Od kilku lat a. może być dokonywana na skutek działania leku - tabletki RU 486. A. jest wykonywana do 12 tygodnia ciąży (m.in. w Polsce), w innych krajach również w późniejszym okresie (do 19 tygodnia). Problem a. wywołuje wiele sporów. Zwolennicy a. twierdzą, że jedynie kobieta ma prawo decydować o losach ciąży, a płód do 3-4 miesiąca ciąży wykazuje niewiele cech ludzkich, legalizacja a. zapobiega jej nielegalnemu wykonywaniu, które zagraża życiu kobiety. Przeciwnicy a. twierdzą, że płód, niezależnie od wieku, jest istotą ludzką i dlatego a. jest zabójstwem człowieka.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny MIŁOŚĆ I SEX Wydawnictwo Europa