INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


aberracja(1) zboczenie, odchylenie od prawidłowego stanu umysłowego; (2) a. chromosomów - nieprawidłowości chromosomów mogące dotyczyć ich liczby i budowy. Pociągają za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu. Występują samorzutnie w warunkach naturalnych, a także mogą być wywołane sztucznie, np. działaniem promieni jonizujących, różnych związków chemicznych itp. Najlepiej poznanym schorzeniem spowodowanym a. chromosomów jest mongolizm (zespół Downa).

Źródło: Słownik Encyklopedyczny MIŁOŚĆ I SEX Wydawnictwo Europa