INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Wielka księga imion

Wielka księga imion
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Ariosto Lodovico

(1474-1533)wł. poeta, mistrz epiki rycerskiej; związany z dworem książąt d’Este w Ferrarze, osiągnąwszy dobrobyt, całkowicie oddał się pisarstwu. Jako komediopisarz naśladował sztuki autorów rzym. Plauta i  Terencjusza, wydał Satyry pisane w formie listów, mające charakter poufnych zwierzeń. Do hist. lit wszedł na stałe jako autor poematu rycerskiego Orland szalony (1532), składającego się z 46 pieśni pisanych oktawą. W zamyśle pisarza utwór miał stanowić nawiązanie do Pieśni o Rolandzie i do dzieła M.M. Boiarda Orlando Innamorato, jednak, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, A. skupił się na wątkach miłosnych, które górują nad batalistycznymi elementami fabuły (walkami rycerzy Karola Wielkiego z Saracenami). Orlando, czyli Roland, rycerz bez skazy, którego życie wypełnia pogoń za nieosiągalną Angeliką, na skutek rosnącego niepokoju o ukochaną, złowróżbnych snów i przywidzeń popada w szaleństwo. Całość poematu, w którym wątki realistyczne łączą się z fantastycznymi (czary, cuda, podróż na księżyc), przenika pierwiastek ironii. Tendencję w epice poetyckiej, przejawiającą się w stosowaniu urozmaiconych fabuł, przesyconych groteską i fantastyką, z dominującą w narracji ironią nazywa się ariostyzmem. Orlando wpłynął na rozwój poematu heroikomicznego i dygresyjnego. Nawiązywali do niego m.in. G.G. Byron i J. Słowacki.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POWSZECHNA Wydawnictwo Europa