INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Achmatowa Anna Andriejewna, właśc. A.A. Gorienko

(1889-1966)poetka ros. W latach 1910-18 była żoną poety N.S. Gumilowa, z którym podróżowała po Europie. W Paryżu była modelką Modiglianiego. Zadebiutowała jako członkini ugrupowania akmeistów tomikiem Wieczór (1912). Wielką sławę przyniósł jej zbiór wierszy Różaniec (1914). Stopniowo w kolejnych tomikach poetyckich A. (Białe ptaki, 1917; Ziele przydrożne, 1921; Anno Domini MCMXXI, 1922) sensualizm ustępował miejsca refleksji filoz. i historiozoficznej. Po rewolucji 1917 r. świadomie pozostała w kraju; pozbawiona możliwości publikacji pracowała w bibliotece, prowadziła intensywne badania nad twórczością Puszkina (praca krytycznolit. Mój Puszkin), zarabiała na życie tłumaczeniami poezji orientalnej, zachodnioeurop. i pol. Podsumowaniem wątków osobistych i historycznych był Poemat bez bohatera (1940-62). Poemat oratoryjny Requiem (1935-40) poświęciła A. pamięci ofiar represji stalinizmu (m.in. synowi). Zbiory Z sześciu ksiąg (1940), Wiersze wybrane (1943) i Bieg czasu (1965) to suma doświadczeń poetyckich autorki.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POWSZECHNA Wydawnictwo Europa