INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Abraham

(hebr. "ojciec narodów")pierwszy patriarcha Izraela; pierwotnie jego imię brzmiało Abram. Bezdzietnemu A. dwukrotnie objawił się we śnie Bóg i zapowiedział narodziny prawowitego potomka, Izaaka. A. i Sara zostali rodzicami w wieku stu lat. Aby poddać próbie wiarę swego sługi, Bóg nakazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna. Kiedy chłopiec leżał już na ofiarnym ołtarzu, głos Boga powstrzymał uzbrojoną w sztylet dłoń A. i rozkazał w miejsce dziecka ofiarować baranka. To z A. Bóg zawarł wieczyste Przymierze, którego zewnętrznym symbolem jest obrzezanie. Jednocześnie nadał mu nowe imię: "Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów" (Rdz. 17,5). Oprócz Izaaka A. miał jeszcze jednego syna, Izmaela, którego matką była niewolnica Hagar; potomkowie Izmaela stali
się protoplastami ludów arabskich. Największą inspiracją dla pisarzy i artystów wszystkich epok okazała się historia ofiarowania Izaaka. Temat ten podjęli m.in. Calderon, F. Belcari, S. Kierkegaard w rozprawie Bojaźń i drżenie, L. Cohen, w malarstwie Donatello, Rafael, Rembrandt i M. Chagall. Abrahama łono - określenie to pojawiło się po raz pierwszy w średniowieczu i opisywało miejsce w zaświatach, w którym dusze zmarłych oczekiwały na przyjęcie do nieba, tzw. przedpokój Niebios; koncepcja ta dała początek idei Czyśćca, a jej zwolennikiem był m.in. św. Augustyn. W XVI w. zwrot ten ostatecznie wyszedł z użycia i funkcjonował jedynie jako metafora na określenie miejsca spokoju, pocieszenia, a czasami Raju; w sytuacji czyjejś śmierci zdarza się dziś jeszcze usłyszeć sformułowanie: "przeniósł się na łono Abrahama".

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POWSZECHNA Wydawnictwo Europa