INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Wspólnota Niepodległych Państw

(WNP)powstały w XII 1991 związek polityczno-wojskowy i gospodarczy Rosji i 10 (początkowo) byłych republik związkowych ZSRR, zbliżony do formuły konfederacji, powstały po ogłoszeniu upadku ZSRR. Na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej (8 XII 1991) przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisali umowę o rozpadzie ZSRR i utworzeniu WNP. Podpisanie formalnego układu o powołaniu i utworzeniu WNP nastąpiło w Ałma Acie 21 XII 1991 i było sygnowane przez przywódców 11 republik: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Na spotkaniu przywódców WNP w Mińsku 30 XII 1991 oficjalnie ogłoszono ostateczną likwidację ZSRR i wszelkich postfederacyjnych struktur. Zadecydowano również o wyborze stolicy Białorusi - Mińska, na siedzibę stałego sekretariatu WNP.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny GEOGRAFIA Wydawnictwo Europa