INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


osady morskieskały osadowe nagromadzone na dnie morza lub oceanu. W strefach litoralnej i nerytycznej dominują osady pochodzące z lądu, głównie nieorganiczne: żwiry, piaski, muły i  iły; osady organiczne dominują w pobliżu raf koralowych. W  strefie batialnej składniki nieorganiczne to iły i muły niebieskie (kolor od zredukowanych skutkiem rozkładu dużej ilości materii organicznej związków żelaza), zielone (kolor od barwy minerału - glaukonitu - powstającego przy mniejszej ilości materii organicznej) lub czerwone (przy dużej dostawie związków żelaza), a organiczne to muły wapienne i czarne (barwa od siarczku żelaza); w  strefie abysalnej dominują osady organiczne mułów globigerynowych (nazwa od otwornic z rodzaju Globigerina), radiolariowych i okrzemkowych, osady nieorganiczne to czerwony muł głębinowy składający się z produktów rozkładu skał, popiołu wulkanicznego, pyłu i iłu lądowego, pyłu meteorytowego. Na dnie, zwłaszcza Pacyfiku, występują też konkrecje żelazisto-manganowe.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny GEOGRAFIA Wydawnictwo Europa