INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


płyta litosferyczna

(kra litosferyczna)fragment litosfery, zachowujący się jak jednolite ciało sztywne, oddzielone od sąsiednich fragmentów strefami intensywnego wulkanizmu, trzęsień ziemi, miejscami także fałdowań. Wyróżnia się siedem głównych p. l. (amerykańska, euroazjatycka, afrykańska, pacyficzna, antarktyczna, indo-australijska, Nazca) oraz kilkanaście mniejszych, tzw. mikropłyt. Uważa się, że p. l. przemieszczają się po powierzchni globu, co jest podstawą teorii tektoniki płyt.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny GEOGRAFIA Wydawnictwo Europa