INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


ablacjaubytek masy pokrywy śnieżnej, lodu lodowcowego lub pływającego wskutek topnienia lub sublimacji. A. może zachodzić pod wpływem różnorodnych czynników: insolacji, wysokiej temperatury powietrza, wody deszczowej, spływu powierzchniowego, oddawania ciepła przez ściany skalne otaczające pokrywę śnieżną lub lodową. W wyniku nierównomiernej a. powstają formy lodowe o fantastycznych kształtach, m.in. rynny, kotły, piramidy oraz stoły lodowcowe i  penitenty. Strefą a. w obrębie lodowca jest dolna strefa generalnego ubytku masy, znajdująca się poniżej linii wiecznego śniegu.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny GEOGRAFIA Wydawnictwo Europa