INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura powszechna

Literatura powszechna
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Abisyńska, Wyżynawyżynny obszar w pn.-wsch. Afryce, na terytorium Etiopii i Erytrei, oddzielony głębokim rowem tektonicznym od sąsiedniej Wyż. Somalijskiej. Urozmaicona budowa geologiczna, na skałach prekambryjskich zalegają mezozoiczne skały osadowe, przykryte grubymi pokrywami lawowymi, dochodzącymi do 2 km; najwyższe szczyty (do 4550 m n.p.m.) są stożkami wulkanicznymi. Obszar głęboko rozcięty dolinami rzek i zapadliskami tektonicznymi. Klimat podrównikowy, na pn. suchy; dobrze zaznaczone piętra klimatyczno-roślinne. Eksploatacja bogactw naturalnych, m.in. złota, platyny, rud manganu.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny GEOGRAFIA Wydawnictwo Europa