INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


plastydyorganelle komórkowe roślin. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi, mają także system błon wewnętrznych o różnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze substancję podstawową, zw. stromą. P. przypominają budową mitochondria, ale we wczesnych stadiach rozwojowych mogą produkować skrobię. P. są organellami semiautonomicznymi, tylko częściowo zależnymi od DNA jądrowego. Mają własny DNA oraz układ (rybosomy, mRNA, tRNA, odpowiednie enzymy) umożliwiający syntezę własnych białek. Dzielą się na: p. barwne, tzw. chromatofory, i p. pozbawione barwników, tzw. leukoplasty. Chromatofory dzielą się na aktywne w procesie fotosyntezy (chloroplasty, feoplasty, rodoplasty) oraz nieaktywne (chromoplasty). Szczególnymi typami leukoplastów są amyloplasty, wytwarzające skrobię zapasową, i elajoplasty, magazynujące tłuszcze. P. roślin nasiennych powstają z proplastydów. W czasie życia komórki z proplastydów mogą powstawać leukoplasty, z nich chloroplasty, z nich zaś chromoplasty.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny BIOLOGIA Wydawnictwo Europa