INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


mitoza

(podział somatyczny)proces podziału jądra komórkowego, w wyniku którego jądra potomne dysponują taką samą ilością materiału genetycznego jak jądro macierzyste. W przebiegu m. wyróżnia się cztery fazy: profazę, metafazę, anafazę i telofazę. W profazie zachodzi wyodrębnienie chromosomów z chromatyny, zanika jąderko i błona jądrowa, a chromosomy skupiają się w centrum jądra. W metafazie pojawia się wrzeciono podziałowe, a chromosomy (ułożone w figurę zw. płytką metafazową) dzielą się podłużnie, poczynając od obu końców (na końcu dzieli się centromer). W anafazie następuje kurczenie się włókien wrzeciona podziałowego i przemieszczanie chromatyd do biegunów. Podczas telofazy zachodzą procesy odwrotne do zachodzących w profazie, ale w dwóch miejscach komórki, gdzie skupiły się chromatydy, pojawia się błona jądrowa, jąderko i następuje przekształcenie chromatyd w chromatynę. Między jedną m. a następną istnieje okres zw. interfazą, w którym odbywa się m.in. dwukrotne zwiększenie ilości chromatyny ( replikacja DNA), w wyniku czego jądro potomne staje się identyczne z jądrem macierzystym. Niekiedy między profazą a metafazą wyróżniana jest jeszcze jedna faza: prometafaza, w której chromosomy zaczynają się przemieszczać w płaszczyznę równikową komórki i zaczyna się tworzyć płytka metafazowa. (Ryc. 48) Zob. też: cykl życiowy komórki.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny BIOLOGIA Wydawnictwo Europa