INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


aberracje chromosomowe

(mutacje chromosomowe)zmiany strukturalne chromosomów spowodowane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają w wyniku działania mutagenów lub spontanicznie. Do a.ch. zalicza się: a) deficjencje - wypadnięcie końcowego lub innego (delecje) odcinka chromosomu; b) duplikacje - podwojenie odcinka chromosomu; c) inwersje - odwrócenie odcinka chromosomu o 180°, co utrudnia crossing-over i powoduje sprzężenia genów ze sobą; d) translokacje - wymiana odcinków chromosomów niehomologicznych lub łączenie się całych chromosomów (fuzje Robertsona). W wyniku a.ch. oprócz normalnych gamet powstają gamety niepełnowartościowe (brak lub podwojenie odcinków chromosomalnych), co obniża płodność.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny BIOLOGIA Wydawnictwo Europa