INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Gwara uczniowska

Gwara uczniowska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


siła oporu lepkościrezultat istnienia sił tarcia wewnętrznego ( lepkości). Występuje we wszystkich gazach i cieczach (płynach) rzeczywistych. Rozpatrując ruch płynu rzeczywistego jako ruch warstwowy, można stwierdzić, że od strony warstwy poruszającej się szybciej działa na warstwę poruszającą się wolniej siła przyspieszająca i odwrotnie - od strony warstwy poruszającej się wolniej na warstwę poruszającą się szybciej działa siła opóźniająca. Przykładem s.o. l. jest siła F działająca na kulkę o promieniu r, poruszającą się w płynie o  współczynniku lepkości η z prędkością v. Zgodnie z prawem  Stokesa siła ta jest równa F = ηρω i jest skierowana przeciwnie do kierunku ruchu ciała. Mierząc prędkość opadania kulki, można w oparciu o powyższą zależność wykonać pomiar s.o.l., jeżeli znane są: promień kulki i gęstość materiału, z którego jest ona wykonana, oraz gęstość badanej cieczy. Innym sposobem wyznaczenia s.o.l. jest pomiar siły F potrzebnej do wyjęcia ze stałą prędkością płytki, zanurzonej w badanej cieczy. Płytka będzie poruszać się ze stałą prędkością, gdy działające na nią siły będą się równoważyć, stąd można przyjąć, że siła F jest równa sile oporu lepkości cieczy - F.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny FIZYKA Wydawnictwo Europa