INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Agenda 2000

(franc. agenda - notatnik, terminarz)dokument opracowany przez Komisję Europejską, ogłoszony w   Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w 1997, przedstawia cele i politykę UE na przełom wieków. Strategia rozwojowa zakłada wzmacnianie UE i rozszerzanie jej granic. Siła Unii, a przez to możliwość sprostania wyzwaniom XXI w., zależy od stałego, zrównoważonego wzrostu gosp., konkurencyjności, zahamowania bezrobocia, podnoszenia poziomu życia obywateli UE. Temu ma służyć reforma kluczowych polityk szczegółowych (fundusz strukturalny, polityka rolna, reforma instytucji i procesu decyzyjnego, polityka socjalna) oraz objęcie Europy Wsch. procesami integr. Komisja po analizie przygotowania 10 państw Europy Środk.
-Wsch., kandydujących do UE, rekomendowała rozpoczęcie negocjacji z Węgrami, Polską, Estonią, Czechami i Słowenią. Pozostałe kraje nie zostały wykluczone z procesu integr., wskazano im jedynie niezbędne do spełnienia warunki.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa