INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Historia

Historia
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Adler Alfred

(1870-1937)austr. psychiatra i psycholog, pracę naukową rozpoczął na uniwersytecie w Wiedniu, od 1929 profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, twórca psychologii indywidualnej. Wg A. człowiek przez całe życie przeżywa poczucie małej wartości. Formą kompensacji kompleksu niższości jest "dążenie do mocy" nad innymi. Świadomość własnych braków wpływa na kształtowanie się osobowości człowieka. Wychowanie ma nie tylko pomóc przezwyciężać poczucie niższości, ale także wspierać dążenie do dominacji nad innymi.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa