INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


Adenauer Konrad

(1876-1967)wybitny polityk niem., nadburmistrz Kolonii (1917-33) i przewodniczący Prus-
kiej Rady Państwa (1920-32) - pozbawiony tych funkcji przez nazistów. Jeden z współzałożycieli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w 1946 i jej przewodniczący do 1965, kanclerz RFN (1949-63) i min. spraw zagr. (1951-55). Odegrał wybitną rolę w procesach integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania EWG i Euratomu, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy. Wg A. integracja eur. miała służyć rozwojowi Europy Zach., umożliwić Niemcom odzyskanie znaczenia
w Europie, przyczynić się w przyszłości do jedności niem. i zabezpieczać równocześnie przed odejściem od zasad demokracji, praworządności i pokojowego rozwoju. Zaangażowany w działania na rzecz pojednania niem.-franc. Do pocz. lat 50. podtrzymywał tezę o jedności Niemiec w granicach z 1937. Ze względu na nieprzejednaną postawę zach. państw alianckich jego teza została odrzucona.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa