INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Unii Europejskiej

Unii Europejskiej
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


adaptacja

(łac. adaptatio - dostosowanie) wsocjologii: procesy przystosowania się jednostki lub grupy do wzorów zachowania i postępowania innych osób, np. uczeń musi zaakceptować obyczaje życia szkolnego. Wyróżnia się kilka etapów a.: reorientacja psychologiczna - uczenie się nowych wzorów i stosowanie ich w praktyce; tolerancja - szacunek dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń; asymilacja - całkowite przystosowanie się jednostki lub zbiorowości do istniejących warunków.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa