INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Miłość i seks

Miłość i seks
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


acquis communautaire

(franc. dorobek prawny)dorobek prawny Wspólnot Europejskich, na który składają się m.in. traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht
i Amsterdamu, ustawodawstwo wykonawcze wymienionych aktów prawnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, umowy międzynar. Unii i umowy związane z jej działalnością. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz przystępujące do niej musi zaakceptować a.c. Zob. też: Prawo Wspólnotowe, wspólne wykonywanie suwerenności.


Źródło: Słownik Encyklopedyczny EDUKACJA OBYWATELSKA Wydawnictwo Europa