INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


gęstość prądu elektrycznego

(j)W opisie makroskopowym jest to wektor zgodny z kierunkiem prądu elektrycznego i równy co do wartości bezwzględnej çj ç = I/S, gdzie I - natężenie prądu przepływającego przez zorientowaną powierzchnię S, prostopadłą do kierunku prądu. Miarą g.p.e. jest amper na metr kwadratowy (A/m2). W opisie mikroskopowym j = no·e·υ, gdzie: no - liczba elektronów przewodnictwa na jednostkę objętości, e - wartość bezwzględna ładunku elektronu, υ  - średnia prędkość elektronu w ruchu uporządkowanym.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny FIZYKA Wydawnictwo Europa