INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Ortografia w wyrażeniach

Ortografia w wyrażeniach
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


aberracje układów optycznychwady przyrządów optycznych, w wyniku których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone lub zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są idealne. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka nachylona do osi optycznej układu, a także równoległa wiązka promieni o różnej barwie nie ogniskują się w jednym punkcie. A.u.o. dzieli się na g e o m e t r y c z n e oraz c h r o m a t y c z n ą. Aberracje
g e o m e t r y c z n e dzieli się na sferyczną i pozaosiowe. Aberracja s f e r y-
c z n a polega na ogniskowaniu w różnych punktach promieni padających na obiektyw w różnych odległościach od jego osi. O aberracjach p o z a o s i o-
w y c h mówimy wówczas, gdy brak idealnego ogniskowania związany jest z tym, że wiązka światła jest nierównoległa do osi optycznej. Aberracja c h r o m a t y-
c z n a polega na ogniskowaniu w różnych miejscach promieni o różnej barwie - powstający obraz jest zabarwiony.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny FIZYKA Wydawnictwo Europa