INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Literatura powszechna

Literatura powszechna
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


AZOT

, N, nitrogeniumpierwiastek chemiczny należący do grupy azotowców; l. atomowa 7, m. atomowa 14, temp. topn. -209°C, temp. wrzenia -196°C, gęstość 1,25 g/l; ma dwa izotopy trwałe 14N i 15N; bezbarwny, bierny chemicznie gaz; cząsteczki a. są dwuatomowe N2; bezpośrednio reaguje: z tlenem - tworząc tlenki, z wodorem - amoniak, z niektórymi metalami - azotki; gł. składnik powietrza (78% obj.); otrzymywany przez destylację frakcyjną ciekłego powietrza; stosowany do produkcji amoniaku, kwasu azotowego, azotniaku; związki a. używane są m.in. jako nawozy, materiały wybuchowe, barwniki, tworzywa sztuczne.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa

zobacz również: