INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Informatyka

Informatyka
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


ANATOMIA
"Anatomiczna budowa człowieka:Kości: 1. ciemieniowa, 2. potyliczna, 3. kręgi szyjne, 4. łopatka, 5. kręgi piersiowe, 6. ramienna, 7. kręgi lędźwiowe, 8. łokciowa, 9. biodrowa, 10. krzyżowa, 11. promieniowa, 12. guziczna, 13. udowa, 14. piszczelowa, 15. strzałka, 16. piętowa
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) i Galen (II w. n.e.); w epoce nowożytnej A. Vesalius (od 1543); przez długi czas nauka opisowa (a. systematyczna), wyliczająca części składowe oranizmu; ob. także a. czynnościowa (a. funkcjonalna) badająca związki między budową narządów a wykonywanymi przez nie czynnościami i a. topograficzna - zajmująca się układem przestrzennym narządów; a. patologiczna, zajmująca się opisywaniem zmian zachodzących w narządach w wyniku chorób; a. porównawcza - objaśnia budowę organizmu przez porównanie struktury, funkcji i przeszłości rozwojowej poszczególnych narządów.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa

zobacz również: