INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Gwara uczniowska

Gwara uczniowska
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


WODZICZKO

Adam (1887-1948)botanik, czł. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, prof. Uniw. Poznańskiego, podczas okupacji hitlerowskiej wykładowca na tajnym uniw. w Krakowie; zorganizował w Poznaniu uniwersyteckie studium biologii i ogród botaniczny, a także Zakład Ochrony Przyrody i Uprawy Krajobrazu; współtwórca parków nar.: Wielkopolskiego, Wolińskiego i Słowińskiego; prace z anatomii i cytologii roślin, teorii ochrony przyrody i krajobrazu.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny Wydawnictwo Europa