INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: geografia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
41. aglomeracja policentryczna 
  konurbacja.
42. agradacja 
  podwyższanie poziomu powierzchni terenu wskutek pionowego przyrostu osadów ( akumulacja) w środowisku rzecznym lub morskim. A. w dolinie rzecznej jest rezultatem niezdolności rzeki ...
43. Agra  
  miasto w pn. Indiach nad Jamuną, ok. 700 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy, komunikacyjny, turystyczny, religijny dla muzułmanów; dawna stolica państwa Wielkich Mogołów ...
44. agrocenoza 
  zespół roślin i zwierząt żyjących na polu, ukształtowany w wyniku działalności gospodarczej człowieka w określonym środowisku upraw rolniczych. Tworzenie a. ma na celu uzyskanie ...
45. agroklimat 
  charakterystyczny dla danego miejsca lub obszaru przebieg warunków pogodowych, określonych na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych, oceniany z punktu widzenia ich przydatności dla ...
46. agroklimatologia 
  nauka zajmująca się tymi aspektami klimatu, które są istotne dla gospodarki rolnej, np. temperaturą gleby, suszami, promieniowaniem fotosyntetycznie aktywnym itp.
47. agrotechnika 
  (1) całokształt zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości; (2) nazwa dyscypliny naukowej zajmującej się tymi zagadnieniami.
48. Agulhas 
  Igielny, Przylądek.
49. Ahaggar 
  masyw górski w środk. części Sahary, na terytorium Algierii; wys. do 3003 m n.p.m. Geologicznie stanowi tarczę na platformie afrykańskiej, zbudowaną z łupków krystalicznych, gnejsów ...
50. Ahmadabad 
  miasto w zach. Indiach; ok. 2,5 mln mieszk. Centrum przemysłu bawełnianego, 2 uniwersytety, ośrodek turystyczny: budowle muzułmańskie z XV i XVI w. - meczety, grobowce; Muzeum ...
Słownik: geografia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Èeské Budějovice
 płyta litosferyczna
 Aachen
 Aalborg
 Abchazja
 Aberdeen
 Abidżan
 Abisyńska, Wyżyna
 ablacja
 abrazja
 Abruzja
 absolutne maksimum
 absolutne minimum
 Abu Zabi
 Aachen
 Aalborg
 Abchazja
 Aberdeen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...