INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: geografia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
161. Antarktyka 
  obszar wokół bieguna południowego o pow. ok. 50 mln km2, obejmujący strefę polarną i subpolarną, w centrum którego znajduje się lądolód Antarktydy, otoczony ...
162. antecedencja 
  erozyjne ( erozja) działanie rzeki, w wyniku którego jest ona w stanie utrzymać swój pierwotny kierunek płynięcia, mimo tektonicznego wypiętrzenia obszaru przez który płynie. Istnieje więc ...
163. Antigua i Barbuda 
  państwo wyspiarskie w Ameryce Środkowej w archipelagu Małych Antyli, pow. 442 km2, 68 tys. mieszk. (1995), ze stolicą w Saint John's. Produkt narodowy brutto 6 tys. $/osobę ...
164. Antofagasta 
  miasto i port w pn. Chile, ok. 170 tys. mieszk.; przemysł nawozów sztucznych oparty na lokalnych złożach saletry.
165. antropogeografia 
  geografia ekonomiczna.
166. antropopresja 
  oddziaływanie gatunku ludzkiego, dążącego do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, na środowisko przyrodnicze. Jego rezultatem są różnorodne przekształcenia środowiska, na ogół o charakterze ...
167. Antwerpia  (flam. Antwerpen, franc. Anvers)
  miasto i port w Belgii nad Skaldą; ok. 490 tys. mieszk. Wielki ośrodek przemysłu petrochemicznego, chemicznego i środków transportu; węzeł komunikacyjny; centrum obróbki i handlu ...
168. antycyklon 
  wyż baryczny.
169. antyklina  (siodło)
  wypukła część fałdu, w którym jądro zbudowane jest ze skał najstarszych, natomiast warstwy skalne po obu stronach osi fałdu nachylone są w przeciwnych kierunkach ( upad warstw) (Rys. 4). ...
170. antyklinorium 
  zespół wielu pojedynczych fałdów, antyklin i  synklin, które jednak generalnie tworzą strukturę wypukłą. W Polsce przykładem a. jest wał pomorsko-kujawski na Niżu Polskim. ...
Słownik: geografia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 Èeské Budějovice
 płyta litosferyczna
 Aachen
 Aalborg
 Abchazja
 Aberdeen
 Abidżan
 Abisyńska, Wyżyna
 ablacja
 abrazja
 Abruzja
 absolutne maksimum
 absolutne minimum
 Abu Zabi
 Aachen
 Aalborg
 Abchazja
 Aberdeen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...