INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Geografia

Geografia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: geografia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  [N]  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. nabrzeże 
  ściana basenu portowego zbudowana z betonu, kamieni, stali i drewna, uniemożliwiająca obsuwanie się gruntu do wody i wyposażona w urządzenia cumownicze oraz przeładunkowe. ...
2. nacieki 
  osady powstające przez wytrącanie się substancji mineralnej z roztworu wodnego na powierzchni skały lub w próżniach w jej obrębie ( jaskiniach, szczelinach), ale w kontakcie ...
3. nacieki jaskiniowe 
  nacieki powstające w komorach i korytarzach jaskiń, zbudowane gł. z węglanu wapnia uprzednio rozpuszczonego w wodach podziemnych. W zależności od miejsca występowania ...
4. nacjonalizm 
  postawa społeczno-polityczna i jedna z form ideologii, która stawia interesy własnego narodu ponad wszelkie inne wartości. Ideologia n. postuluje podporządkowanie wszelkich interesów ...
5. Naddnieprzańska, Wyżyna 
  wyżynny obszar w środk. Ukrainie, pomiędzy dolinami Dniepru na pn. i Bohu na pd.; wys. do 323 m n.p.m. Opada stromo do doliny Dniepru, rozcięty dolinami rzek i wąwozami. Region ...
6. Naddunajska, Równina 
  nizina w pn. Bułgarii, pomiędzy górami Stara Płanina na pd. i Dunajem na pn.; szer. 40-80 km. Zbudowana z poziomo zalegających trzeciorzędowych skał osadowych, przykrytych ...
7. Nadkaspijska, Nizina 
  nizinny obszar wzdłuż pn. wybrzeża M. Kaspijskiego, we wsch. Europie, rozciągający się łukiem o dł. ok. 900 km, w znacznej mierze położony w depresji (do -28 m n.p.m.). Krajobraz ...
8. Nadrenia Północna-Westfalia  (Nordrhein-Westfalen)
  kraj związkowy (Land) w zach. Niemczech; pow. 34 tys. km2, 17,5 mln mieszk.; stolica Düsseldorf. Krajobraz nizinny, tylko na pd. skraj Nadreńskich Gór Łupkowych. Najbardziej ...
9. Nadrenia-Palatynat  (Rheinland-Pfalz)
  kraj związkowy (Land) w zach. Niemczech; pow. ok. 20 tys. km2, 4 mln mieszk.; stolica Moguncja. Krajobraz górzysty (Nadreńskie Góry Łupkowe) i pogórski, głębokie przełomowe ...
10. Nadwołżańska, Wyżyna 
  wyżyna w Rosji, w środk. biegu Wołgi, na jej prawym brzegu; przebieg południkowy, dł. ok. 800 km. Zbudowana ze skał osadowych: wapieni, piaskowców, gipsów, margli; opada stromym progiem ...
Słownik: geografia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  [N]  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  POWIADOM O SERWISIE
 Èeské Budějovice
 płyta litosferyczna
 Aachen
 Aalborg
 Abchazja
 Aberdeen
 Abidżan
 Abisyńska, Wyżyna
 ablacja
 abrazja
 Abruzja
 absolutne maksimum
 absolutne minimum
 Abu Zabi
 Aachen
 Aalborg
 Abchazja
 Aberdeen
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...