INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
41. akustyka psychologiczna 
  dział akustyki zajmujący się subiektywnym odczuwaniem dźwięków.
42. akustyka urbanistyczna 
  dział akustyki obejmujący zagadnienia związane z rozchodzeniem się dźwięków w przestrzeniach urbanistycznych takich, jak ulice czy place. Jednym z podstawowych zadań a.u. jest ...
43. albedo  (łac. białość)
  wielkość fotometryczna ( fotometria) charakteryzująca zdolność odbijania światła przez powierzchnię matową. A. wyraża stosunek ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do ...
44. alfa promieniowanie 
  rozpad alfa.
45. alfa rozpad 
  rozpad alfa.
46. Alfven, Hannes Olof Gösta  (ur. 1908)
  szwedzki fizyk i astrofizyk; od 1940 prof. Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. W 1970 otrzymał Nagrodę Nobla za prace w dziedzinie magnetohydrodynamiki i jej zastosowania ...
47. alikwoty 
  tony składowe dźwięku, których częstości są wielokrotnościami częstości tonu podstawowego (wyższe harmoniczne tonu podstawowego). A. tworzą widmo dźwięku, decydujące o jego barwie ( ...
48. alotropia 
  występowanie pierwiastka chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanych
a l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. Najbardziej znane są ...
49. Alvarez, Luis Walter  (1911-1988)
  fizyk amerykański, od 1945 prof. na uniw. w Berkeley; specjalista w dziedzinie fizyki atomu jądra, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego; odkrywca tzw. wychwytu K, współodkrywca ...
50. amfoteryczność 
  cecha tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, że w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe lub kwasowe.
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...