INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. bolometr 
  przyrząd do pomiaru energii promieniowania, głównie widzialnego i podczerwonego. Jego działanie
opiera się na efekcie zmiany oporności elektrycznej pod wpływem zmiany temperatury. Czujniki ...
192. Boltzmann, Ludwig Eduard  (1844-1906)
  fizyk i matematyk austriacki, profesor uniwersytetów w Gratzu, Monachium, Lipsku i Wiedniu. Autor fundamentalnych prac z dziedziny zjawisk cieplnych, teorii promieniowania i fizyki statystycznej. ...
193. Boltzmanna stała  (k)
  jedna z podstawowych uniwersalnych stałych fizycznych. Definiowana jest jako stosunek gazowej stałej R do liczby Avogadra NA: k = R/NA; można ją ...
194. Boltzmanna statystyka  (funkcja rozkładu Boltzmanna, rozkład Boltzmanna)
  funkcja określająca rozkład energetyczny cząstek gazu doskonałego, na które działa zewnętrzna siła potencjalna ( siły zachowawcze). Przykładem może być zależność gęstości gazu doskonałego od ...
195. Boltzmanna zasada 
  związek zachodzący między entropią układu S i termodynamicznym prawdopodobieństwem stanu układu p; S = k·ln(p), gdzie k - stała Boltzmanna (ln ...
196. bor  (B)
  pierwiastek chemiczny trzeciej grupy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 5 i masie atomowej 10,82. Naturalny b. składa się z dwóch trwałych izotopów 10B (ok. 19%) i ...
197. Born, Max  (1882-1970)
  fizyk niemiecki, prof. uniw. w Berlinie, Frankfurcie nad Menem i Getyndze. W 1933 wyemigrował z Niemiec. W 1936 został powołany na stanowisko prof. uniw. w Edynburgu, które piastował do 1953. Był ...
198. Bose, Satyendra Nath  (1894-1974)
  fizyk i matematyk indyjski, prof. uniw. w Dhace i w Kalkucie. Był współpracownikiem M. Skłodowskiej-Curie. Jest współtwórcą statystyki kwantowej cząstek o całkowitych spinach ( Bosego-Einsteina ...
199. Bosego cząstka 
  bozony.
200. Bosego-Einsteina statystyka 
  opis statystycznych własności układu złożonego z takich samych mikrocząstek, których spiny w jednostkach U (tzw. "h kreślone", czyli stała Plancka podzielona przez 2π) wyrażają się liczbami ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...