INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
11. adhezja  (przyleganie, przyczepność)
  powstawanie sił wiążących powierzchnie stykających się ciał (stałych lub ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zjawisko to nazywamy k o h e z j ą.
A. jest wynikiem różnego ...
12. adiabata 
  krzywa ilustrująca zależność ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez wymiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie
, ...
13. adiabatyczna przemiana 
  przemiana adiabatyczna.
14. adsorbenty 
  adsorpcja.
15. adsorpcja 
  gromadzenie się na powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; w szczególności gromadzenie się na powierzchni ciała stałego lub cieczy substancji będącej składnikiem ...
16. aerodynamika 
  dział mechaniki płynów badający zjawiska występujące podczas ruchu gazów oraz ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e-
t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma duże ...
17. aerologia 
  nauka zajmująca się badaniem zjawisk zachodzących w swobodnej atmosferze Ziemi.
18. aerologiczny pomiar 
  pomiar pionowego rozkładu takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na duże ...
19. aeronomia 
  dział geofizyki zajmujący się budową i własnościami górnych warstw atmosfery Ziemi, głównie procesami fizycznymi i chemicznymi wywoływanymi przez promienie słoneczne.
20. aerostatyka 
  dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym także powietrza, w warunkach równowagi.
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...