INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  »»
141. bariera potencjału 
  ograniczony obszar przestrzeni, w którym energia potencjalna cząstki jest większa od jej energii całkowitej. W fizyce klasycznej cząstka o energii całkowitej mniejszej od wysokości bariery potencjału ...
142. Barkhausena zjawisko 
  zjawisko polegające na niewielkich skokowych zmianach namagnesowania ferromagnetyka pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego. Podobny efekt obserwuje się w przypadku ferroelektryków, w tym ...
143. Barkla, Charles Glover  (1877-1944)
  fizyk angielski; od 1913 prof. uniw. w Edynburgu, członek Royal Society. Za badania własności promieni X otrzymał w 1917 Nagrodę Nobla.
144. barn  (b)
  jednostka przekroju czynnego używana w fizyce jądrowej: 1 b = 10-28 m2.
145. Barnetta zjawisko 
  jedno z tak zwanych zjawisk magnetomechanicznych. Polega na magnesowaniu się sztabki ferromagnetyka wprawionej w szybki ruch obrotowy.
146. barometr 
  przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Do dokładnych pomiarów stosuje się hydrostatyczne b. rtęciowe i obciążnikowo-tłokowe. Niekiedy stosuje się również b. wykorzystujące w ...
147. barometryczny wzór 
  wzór opisujący zależność ciśnienia gazu, znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = ...
148. Bartletta siły 
  siły jądrowe.
149. barwa ciała 
  właściwość ciała nie będącego źródłem światła, polegająca na wywoływaniu wrażenia barwy pod wpływem światła oświetlającego. O zabarwieniu ciała decydują procesy fizyczne: pochłanianie ( absorpcja ...
150. barwa dźwięku 
  subiektywnie określana cecha dźwięku zależna głównie od widma jego częstotliwości, tzn. od tego, z jakich dźwięków prostych składa się analizowany dźwięk. Pozwala nam rozróżniać dźwięki ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...