INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
131. Avogadro, Di Quaregna Amadeo  (1766-1856)
  włoski fizyk, chociaż z wykształcenia prawnik. Był prof. uniw. w Turynie. W 1811 odkrył jedno z podstawowych praw dotyczących gazów ( Avogadra prawo), dzięki czemu zaliczany jest do twórców podstaw ...
132. azot  (N)
  pierwiastek chemiczny V grupy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 7 i masie atomowej 14,008. W skład naturalnego azotu wchodzą dwa jego trwałe izotopy 14N i 15N ...
133. Baera prawo 
  prawo stwierdzające, że rzeki płynące w kierunku południkowym na półkuli północnej podmywają swoje prawe brzegi, a na półkuli południowej lewe. Istnienie zjawiska opisywanego przez p.B. ...
134. balistyczna krzywa 
  tor, po jakim porusza się ciało (np. pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości ...
135. balistyka 
  dział mechaniki zajmujący się ruchem pocisków. B. w e w n ę t r z-
n a bada prawa spalania się materiału miotającego i ruchu pocisków w lufie.
B. z e w n ę t r z n a bada prawa ...
136. Balmera wzór 
  empiryczny wzór, podany w 1885 przez J. Balmera, określający długości linii serii widmowej atomu wodoru leżącej w widzialnej i nadfioletowej części widma. Ma on postać: , gdzie λ - ...
137. bar  (jednostka ciśnienia)
  pozaukładowa jednostka ciśnienia; 1 bar = 105 N/m2.
138. bar  (pierwiastek) (Ba)
  pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tzw. berylowców; występuje w postaci minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym ...
139. Bardeen, John  (1908-1991)
  fizyk amerykański. W latach 1941-1945 pracował w Bell Telephone Laboratories, a od 1951 był prof. uniw. w Illinois. Otrzymał dwukrotnie Nagrodę Nobla: w 1956 wraz z W.H. Brattainem i W.B. Schockleyem ...
140. bariera dźwięku 
  potocznie używana nazwa trudności związanych z przekraczaniem przez samolot prędkości dźwięku (ok. 340 m/s). Powstaje wówczas charakterystyczna fala uderzeniowa, rośnie gwałtownie opór ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...