INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
121. atomy znaczone 
  wskaźniki izotopowe.
122. audiometr 
  urządzenie służące do badania słuchu. Proste odmiany tego urządzenia pozwalały określać progi słyszalności dla kilku wybranych częstotliwości. Współczesne a. umożliwiają bardziej ...
123. Auger, Pierre Victor  (ur. 1899)
  fizyk francuski. Prof. Sorbony od 1937, a w latach 1948-58 dyrektor Departamentu Nauk Przyrodniczych UNESCO. Znany z prac z dziedziny fizyki atomu, promieniowania X oraz promieniowania kosmicznego.
124. Augera zjawisko 
  bezpromieniste przejście atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. W wyniku bombardowania elektronami lub przekazywania energii w innej formie atom może znaleźć ...
125. aureola 
  tło świetlne, jasny otok powstający wokół obrazu źródła światła. Światło przechodzące przez ośrodek ulega często wielokrotnemu rozproszeniu pod niewielkimi kątami, co w efekcie daję jasną poświatę ...
126. autoemisja 
  emisja zimna.
127. autoradiografia 
  sposób badania rozkładu substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Polega on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji ...
128. autotransformator 
  transformator, w którym to samo uzwojenie wykorzystywane jest jako pierwotne i wtórne. Zwykle jest ono nawinięte na toroidalny rdzeń. Uzwojenia pierwotne i wtórne mają jedną końcówkę wspólną. ...
129. Avogadra liczba 
  liczba NA atomów węgla w 12,000 g czystego izotopu węgla . Mol dowolnej innej substancji zawiera NA cząsteczek, a gramoatom NA atomów. ...
130. Avogadra prawo  (hipoteza Avogadra)
  jednakowe objętości różnych gazów będących pod tym samym ciśnieniem i w tych samych temperaturach zawierają takie same liczby molekuł. Jest to jedno z podstawowych praw fizyki odnoszące się do gazów. ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...