INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
111. atmosfera 
  powłoka gazowa otaczająca ciało niebieskie, np. planetę, księżyc lub gwiazdę. A. planety na ogół nie przepuszcza promieniowania widzialnego zasłaniając całkowicie jej powierzchnię; tylko ...
112. atmosfera fizyczna  (atm)
  pozaukładowa jednostka ciśnienia zwana także atmosferą normalną lub ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250×105 ...
113. atmosfera techniczna  (at)
  pozaukładowa jednostka ciśnienia używana niekiedy w technice. Ciśnienie ma wartość 1 at, jeżeli na 1cm2 powierzchni działa parcie 1 kG ( kilogram-siła). 1 at = 98 065,5 N/m2 = ...
114. atmosfera Ziemi 
  powłoka gazowa otaczająca Ziemię. Szacuje się, że masa a.Z. wynosi ok. 5,15·1018 kg i w 90% mieści się w warstwie o grubości 16 km. Ze względu na zmieniające się wraz ...
115. atmosferyki 
  fale radiowe o częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające w wyniku wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r a ...
116. atom 
  najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, która jeszcze posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych składającym się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i ...
117. atom Bohra 
  model atomu wodoru zaproponowany w 1913 przez Nielsa Bohra. Został on sformułowany po odkryciu przez E. Rutherforda istnienia dodatnio naładowanego jądra atomowego i nazywany jest czasem ...
118. atomowa jednostka masy  (u.)
  pozaukładowa jednostka masy stosowana często w fizyce atomów i cząstek elementarnych. Za jednostkę masy przyjmuje się tutaj 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, co jest równe ...
119. atomowa liczba 
  liczba, nazywana także liczbą porządkową, oznaczana zwykle symbolem Z, równa liczbie protonów w jądrze danego atomu. Tym samym liczba Z określa także liczbę elektronów w ...
120. atomowa masa 
  masa jednego atomu, jeśli substancja nie ma izotopów naturalnych. Jeżeli substancja składa się z kilku izotopów, to m.a. jest średnią masą izotopów pierwiastka uwzględniającą ich procentową ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...