INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
91. Arago, Dominique François Jean  (1786-1853)
  francuski astronom, fizyk, matematyk i działacz społeczny; od 1809 członek francuskiej Akademii Nauk; od 1830 dyrektor paryskiego obserwatorium astronomicznego; deputowany do parlamentu i członek ...
92. Arago-Fresnela doświadczenia 
  eksperymenty fizyczne nad interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, że światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( ...
93. Archimedes  (ok. 287-ok. 212)
  grecki fizyk, matematyk, wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa ...
94. Archimedesa prawo 
  podstawowe prawo hydrostatyki, zgodnie z którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało i przyłożona w jego środku ...
95. areometry 
  proste przyrządy do pomiarów gęstości cieczy, a niekiedy także ciał stałych, których zasada działania opiera się na wykorzystaniu prawa Archimedesa. Do najbardziej rozpowszechnionych należy a. ...
96. argon  (Ar)
  pierwiastek chemiczny zerowej grupy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39,944. Posiada trzy trwałe izotopy 40Ar, 38Ar, 36Ar. ...
97. Å 
  angstrem.
98. Arrhenius, Svante August  (1859-1927)
  szwedzki fizykochemik i astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w dziedzinie astrofizyki i astrobiologii. W ...
99. Arrheniusa równanie 
  równanie opisujące zależność szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = ...
100. arsen  (As)
  pierwiastek chemiczny V grupy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 33 i masie atomowej 74,9216; występuje w kilku postaciach alotropowych ( alotropia). W warunkach normalnych ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...