INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5 6 7
1. zachowania zasady 
  zasady stwierdzające, że pewne wielkości fizyczne dla układów izolowanych zachowują stałe w czasie wartości. Z. z. dotyczą: pędu, momentu pędu, energii, energii i masy, ładunku ...
2. zaćmienie 
  zjawisko astronomiczne polegające na zasłonięciu części lub całej tarczy ciała niebieskiego świecącego światłem własnym przez inne ciało niebieskie (np. zaćmienie Słońca) lub przejście ciała ...
3. załamania światła prawa 
  prawa opisujące zjawisko załamania światła na powierzchni granicznej ośrodków; pierwsze mówi, że promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej leżą w jednej płaszczyźnie; ...
4. załamanie i odbicie fal 
  zjawisko powstawania fal wtórnych: odbitej i załamanej spowodowane padaniem fali pierwotnej na powierzchnię graniczną dwóch ośrodków.
5. załamanie podwójne światła 
  zjawisko powstawania dwóch wiązek załamanych przy padaniu światła na powierzchnię ciał wykazujących anizotropię optyczną. Patrząc na przedmiot przez płytkę, która wykazuje p. z. ś., obserwator ...
6. zapłonu napięcie 
  najmniejsza różnica potencjałów między elektrodami, niezbędna do spowodowania wyładowania samoistnego.
7. zarodki  (nukleiny)
  - obiekty początkujące wzrost nowej fazy, np. zarodki kondensacji.
8. zarodki kondensacji 
  małe, obojętne cząstki materii lub jony, na których następuje kondensacja pary. Zob. też kondensacja.
9. zasięg rzutu 
  rzut ukośny.
10. zawada 
  wielkość charakteryzująca obwód prądu zmiennego, zawierający oporniki, cewki i kondensatory, która określa wartość amplitudy I0 prądu pobieranego z generatora zasilającego obwód, ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  [Z]  
[1] 2 3 4 5 6 7
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...