INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [W]  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. W 
  wat.
2. Waals, Johannes Diderik, van der  (1837-1923)
  fizyk holenderski, prof. uniw. w Amsterdamie. Zajmował się głównie fizyką cząsteczkową i termodynamiką. Dał podstawy teorii kinetycznej cieczy, uwzględniając przy tym oddziaływania międzycząsteczkowe ...
3. wady odwzorowań optycznych 
  wady obrazów wytwarzanych przez soczewki lub układy optyczne. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy w.o.o.: geometryczne i chromatyczne. Geometryczne w.o.o. polegają na zniekształceniu ...
4. wady soczewek  (aberracje)
  wady, których rezultatem są wady odwzorowań optycznych tworzonych za pomocą soczewek. Do w.s. należą: aberracja sferyczna, astygmatyzm, dystorsja, koma, zakrzywienie pola obrazu, aberracja ...
5. wady wzroku 
  wady wynikające z nieprawidłowej budowy lub ograniczonej sprawności soczewki ocznej. Podstawowymi w.w. są: krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. K r ó t k o-
w z r o c z n o ś ć ...
6. waga 
  urządzenie do pomiaru masy ciała przez stworzenie warunków równowagi sił działających na to ciało. W. stosuje się również do wyznaczania innych wielkości fizycznych, takich jak: siła (w ...
7. waga aerodynamiczna 
  waga dźwigniowa służąca do wyznaczania siły nośnej modeli skrzydeł samolotów.
8. waga analityczna 
  waga dźwigniowa stosowana w laboratoriach do pomiaru masy ciał z dokładnością do 0,01 mg lub jeszcze dokładniej.
9. waga Coulomba 
  waga torsyjna, zbudowana przez Coulomba w celu pomiaru siły oddziaływania między ładunkami elektrycznymi. Zbudowana jest z pręta z materiału izolacyjnego, na którego końcach znajdują się kulki z ...
10. waga Jolly'ego 
  bardzo czuła waga dźwigniowa zaopatrzona w drugą parę szalek zawieszonych na długich drutach. Za pomocą takiej wagi niemiecki fizyk Ph. von Jolly wyznaczył stałą grawitacji z dokładnością większą ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  [W]  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...