INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
1. ugięcie fal 
  dyfrakcja.
2. Uhlenbeck, George Eugene  (1900-1988)
  fizyk amerykański pochodzenia holenderskiego, prof. uniw. w Utrechcie, Ann Arbor oraz Rockefeller University w Nowym Jorku. Zajmował się mechaniką kwantową, fizyką jądrową i teorią ...
3. układ dyspersyjny 
  układ niejednorodny fizycznie złożony z fazy rozpraszającej i rozproszonej. Przykładami u.d. są: dym, gdzie fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną drobne cząstki ...
4. układ fizyczny 
  zespół ciał i pól, które mogą ze sobą oddziaływać, przekazując sobie w dowolnej formie energię. Ciała spoza zespołu nazywa się otoczeniem u. f.
5. układ izolowany 
  układ fizyczny, który nie może wymieniać z otoczeniem ani energii, ani materii.
6. układ jednostek miar CGS 
  układ jednostek miar wielkości mechanicznych; jednostki podstawowe w tym układzie to: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s).
7. układ jednostek miar MKSA 
  układ jednostek miar wielkości mechanicznych i elektromagnetycznych; jednostki podstawowe: metr (m), kilogram (kg), sekunda (s) i amper (A).
8. układ jednostek miar SI 
  międzynarodowy układ jednostek miar wszystkich wielkości fizycznych, oparty na siedmiu podstawowych jednostkach miar: metrze (m), kilogramie (kg), sekundzie (s), amperze (A), kelwinie (K), kandeli ...
9. układ odniesienia 
  dowolny układ współrzędnych związany z określoną grupą ciał i zbiór zsynchronizowanych zegarów, za pomocą którego określa się położenie ciała w przestrzeni.
10. układ okresowy pierwiastków 
  zestawienie pierwiastków według wzrastających liczb atomowych w leżące pod sobą poziome szeregi i pionowe kolumny zwane grupami; pierwiastki tej samej grupy charakteryzują podobne własności ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  [U]  W  X  Y  Z  
[1] 2 3
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...