INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. M 
  mega-.
2. m 
  metr.
3. macierz 
  uporządkowany zbiór elementów (liczb, funkcji) ustawionych w prostokątną tabelę i podlegający określonym działaniom algebraicznym. Bywają też m. o nieskończonej liczbie wierszy ...
4. magiczne liczby 
  liczby 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 określające liczbę protonów albo neutronów w jądrze atomowym. Jądra posiadające m.l. protonów lub neutronów lub obu nukleonów jednocześnie obdarzone są ...
5. magnes 
  materiał ferromagnetyczny pozostający w stanie namagnesowania. Wytwarza on w przestrzeni wokół siebie pole magnetyczne.
6. magnes ferrytowy 
  magnes trwały, wykonany z twardych tlenków metali oraz ich stopów charakteryzujących się dużym polem koercji. Materiały o takiej własności nazywamy ferrytami.
7. magnes nadprzewodnikowy 
  elektromagnes z rdzeniem ferrytowym, którego uzwojenia wykonane są z materiału nadprzewodzącego ( nadprzewodnictwo). Wskutek braku oporności w materiale nadprzewodzącym, wzbudzony ...
8. magnes trwały 
  ciało stanowiące źródło stałego pola magnetycznego. M.t. jest wykonany z twardych materiałów magnetycznych i wykorzystywany w pomiarowych urządzeniach elektrycznych, głośnikach, ...
9. magnesowanie 
  proces polegający na porządkowaniu (ustawianiu wzajemnie równoległym) domen magnetycznych w materiałach ferromagnetycznych. Odbywa się przez umieszczenie materiału ferromagnetycznego we ...
10. magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe 
  elektryczne przyrządy pomiarowe, za pomocą których dokonuje się pomiaru natężenia prądu. Pomiar polega na tym, że umieszczona w polu stałego magnesu ruchoma ramka, przez którą przepływa mierzony ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...