INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
1. J 
  dżul, oznaczenie jednostki pracy i energii.
2. jarzeniówka 
  lampa jarzeniowa.
3. jasność 
  (1) luminancja, (2) natężenie oświetlenia.
4. jądra magiczne 
  jądra atomowe o liczbie protonów Z i liczbie neutronów
N równej jednej z liczb magicznych (2, 8, 20, 28, 50, 82 i 126). Są to najbardziej trwałe jądra atomowe, ...
5. jądro atomowe 
  nuklid, centralna część atomu, której rozmiar jest rzędu 10-15 m. Wzór empiryczny na promień jądra ma postać: rj = r0 · ...
6. jądrowa synteza 
  "składanie" jąder lekkich pierwiastków w jądra cięższe. Zob. też termojądrowe reakcje syntezy.
7. jądrowe siły 
  siły wiążące nukleony w jądrze atomowym. Mają one następujące własności: są najsilniejszymi znanymi siłami w przyrodzie; są niezależne od ładunku, tj. oddziaływanie między dwoma protonami ...
8. jądrowy niedobór masy 
  defekt masy; jest to różnica między sumą mas składników jądra atomowego a masą jądra jako całości. Masa jądra jest zwykle mniejsza od sumy mas składników tego jądra, tj. sumy mas protonów ...
9. jądrowy silnik 
  silnik, którego główną częścią jest reaktor jądrowy, a dodatkowe urządzenia przetwarzają energię cieplną wyzwoloną w nim na inne rodzaje energii np. elektryczną czy mechaniczną.
10. jednorodne pole elektryczne 
  pole elektryczne, charakteryzujące się tym, że jego linie sił są do siebie równoległe oraz tym, że w każdym jego punkcie natężenie pola ma taką samą wartość i kierunek. ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...