INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
1. IAEA 
  (ang. International Atomic Energy Agency), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu. Jej celem jest upowszechnianie pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz ...
2. idealny silnik cieplny Carnota 
  nie istniejący w rzeczywistości silnik cieplny, zaproponowany przez Carnota. Chodziło o zbudowanie silnika, za pomocą którego można uzyskać najwięcej pracy z danej ilości ...
3. igła magnetyczna 
  lekki magnes trwały zawieszony tak, aby mógł się swobodnie obracać w polu magnetycznym. Służy do określania kierunku linii sił pola magnetycznego.
4. ignitron 
  lampa gazowana trójelektrodowa z ciekłą katodą (rtęć), w której wyładowanie łukowe jest zapoczątkowane za pomocą zapalnika (ignitera). I. służy do prostowania niezbyt wysokich ...
5. iloczyn skalarny 
  iloczyn skalarny dwóch wektorów a (ax, ay, az) i b (bx, by, bz) ...
6. iloczyn wektorowy 
  iloczynem wektorowym dwóch wektorów a (ax, ay, az) i b (bx, by, ...
7. ilość światła 
  wielkość fizyczna stosowana w  fotometrii. Jest to iloczyn strumienia świetlnego i czasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest lumenosekunda (lm · s).
8. imersja 
  metoda zwiększania jasności obrazu mikroskopowego i powiększania zdolności rozdzielczej mikroskopu. W tym celu zanurza się obserwowane ciało w cieczy imersyjnej (np. olejek ...
9. impedancja 
  wielkość fizyczna charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o  samoindukcji L i kondensator o  pojemności C połączone ...
10. implantacja jonów 
  wstrzeliwanie jonów do półprzewodnika przez bombardowanie powierzchni półprzewodnika jonami o dużej energii. Zob. też domieszkowanie.
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...