INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. °F 
  Fahrenheita skala.
2. F 
  farad.
3. Fahrenheit, Gabriel Daniel  (1686-1736)
  mieszczanin gdański, fizyk, osiadły w 1709 w Holandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zjawisko przechłodzenia wody i zależność temperatury wrzenia od ...
4. Fahrenheita skala 
  skala temperatury używana jeszcze w krajach anglosaskich. Oparta jest na temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem atmosferycznym, której przypisano 32 stopnie Fahrenheita (32 °F), ...
5. fala  (ruch falowy)
  rozchodzenie się w przestrzeni zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p ...
6. fala stojąca 
  zaburzenie powstające w ograniczonej przestrzeni w wyniku nakładania się fal o tych samych amplitudach i częstościach biegnących w kierunkach przeciwnych (np. fali biegnącej ...
7. fala uderzeniowa  (fala spiętrzeniowa)
  zaburzenie układające się na pewnej powierzchni, na której następują duże skoki takich parametrów, jak: ciśnienie, gęstość, temperatura, rozchodzące się w danej substancji szybciej niż dźwięk. ...
8. fale akustyczne  (fale dźwiękowe)
  fale sprężyste rozchodzące się w gazie, cieczy lub ciele stałym, których częstotliwości zawierają się w przedziale 16 Hz - 20 kHz. W cieczach i ciałach stałych mogą to być zarówno fale ...
9. fale długie 
  fale radiowe.
10. fale elektromagnetyczne 
  rozprzestrzeniające się zaburzenia pola elektromagnetycznego. Najprostszą f.e. jest fala harmoniczna, która niesie ze sobą sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne H i elektryczne ...
Słownik: fizyka
A  B  C  D  E  [F]  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...