INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. e 
  ładunek elementarny.
2. ebulioskopia 
  eksperymentalna metoda wyznaczania masy cząsteczkowej substancji. Metoda polega na porównywaniu temperatur wrzenia słabego roztworu danej substancji i rozpuszczalnika. Temperatura wrzenia roztworu ...
3. echo akustyczne 
  opóźniona fala akustyczna powracająca do obserwatora po odbiciu od przeszkody. Na podstawie znajomości prędkości dźwięku w ośrodku i czasu opóźnienia można określić odległość do przeszkody. Efekt ...
4. echosonda 
  urządzenie stosowane w pomiaru głębokości dna zbiorników wodnych i lokalizacji przeszkód znajdujących się w wodzie. W rybołówstwie stosowana jest do lokalizacji ławic ryb. Działa na zasadzie pomiaru ...
5. efemerydy 
  w astronomii dane dotyczące zjawisk astronomicznych, które mają wystąpić w przyszłości, np. przewidywane zaćmienia Słońca i Księżyca, przyszłe położenia planet, momenty minimów blasku gwiazd ...
6. efuzja 
  powolny wypływ gazu przez mały otwór.
7. Ehrenfesta równanie 
  jedno z równań termodynamiki opisujące wpływ ciśnienia na ciągłą przemianę fazową (przemianę fazową drugiego rodzaju). Zmiana ciśnienia o Δp przesuwa temperaturę przemiany o ...
8. einstein  (Es)
  sztucznie otrzymywany pierwiastek o liczbie atomowej 99. Znane są jego izotopy o liczbach masowych od 245 do 255. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym bardzo nietrwałym, okresy połowicznego ...
9. Einstein, Albert  (1879-1955)
  uznawany za jednego z najwybitniejszych fizyków wszech czasów. Ur. w Niemczech w Ulm w rodzinie żydowskiej. Pracując w urzędzie patentowym w Berlinie opublikował w 1905 podstawy szczególnej teorii ...
10. Einsteina prawo 
  podstawowe prawo fotochemii głoszące, że każdy zaabsorbowany foton wywołuje tylko jeden akt w reakcji chemicznej lub fizycznej.
Słownik: fizyka
A  B  C  D  [E]  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...